top of page

OM OSS

Vi er en gjeng med troende mennesker som har startet på en drøm om å skape en levende bibelsk menighet i sentrum av Sola. Der ønsker vi å møte, undervise, hjelpe og betjene mennesker, samt å utruste dem til å leve det livet Jesus hadde i tankene at vi skulle leve. Vi ønsker å være en menighet der alle generasjoner er representert og der formidling til barn og unge er av høy kvalitet. Videre vil vi ha fokus på misjon / formidling av evangeliet – de gode nyhetene, som mange i dag ikke har hørt. Når folk har tatt et valg for Jesus, er det avgjørende å grunnfeste den enkelte i bibelske sannheter. Videre disippelgjøring må være personlig og praktisk. Vi opplever et kall til å bygge en menighet som skal gjøre det enklere å leve som en disippel.

VÅR VISJON

Vår visjon er Jesu visjon uttalt i evangeliene. Det betyr for den enkelte å leve i personlig etterfølgelse av Jesus. Dette er vårt første og viktigste kall. Vi vil oppmuntre alle til å nå den ene ved å gjøre Jesus synlig i sin hverdag.

Vi tror på Bibelen som det ufeilbarlige Guds ord, sannheten.

Vårt mål er å skape et sunt og levende miljø der mennesker blir disippelgjort slik at familier og dermed samfunnet blir forandret.

VÅR TRO

Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og at han var helt menneske og helt Gud. Han kom til jorden for å vise hvem Gud er, og for å gjenopprette relasjonen mellom Gud og mennesker ved å dø på korset. Vi tror at han seiret over døden og synden da han stod opp fra graven, og at han har sendt alle som tror ut med en misjon: Å lede mennesker til et nytt og bedre liv som etterfølgere av Jesus. Vi tror at etter Jesus steg opp til himmelen, sendte han den Hellige Ånd for å utruste alle troende til å være og gjøre disipler helt til Jesus kommer igjen.

VÅR KIRKE

Kirken vi drømmer om er en organisk kirke, der det er et yrende liv hele uken; mennesker i bønn og tilbedelse som en base, betjening av mennesker, bønn for syke, samtaler og undervisning, dåp i vann og Hellige Ånd. Vi tror på et fellesskap der mennesker blir sett, god kommunikasjon, kunne snakke sant om livet, modning, veiledning og selvforståelse. Dette for at den enkelte kan bli ført frem til et avklart og etter hvert modent forhold til Gud, seg selv og hverandre. Vi tror også på en kirke med lokal forankring som har betydning for nærmiljøet, og at mange skal ha den som sitt åndelige hjem.

FOKUS OG KJERNEOMRÅDER

Kommer video(er) der vi forteller mer om oss:-)

MER OM MENIGHETEN

Menigheten er registrert som eget trossamfunn  under navnet Hverdagskirken Sola. Den er en del av pinsebevegelsen i Norge.

Birgit og Tore Haugen er plantningsansvarlige for ny menighet i samarbeid med Betel Hommersåk, der også Knut Idland og Sigmund T. Kristoffersen er en del av lederteamet.

Org. nr. 971 344 865 

bottom of page